Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virho aloitti vuoden 2013 virtavesikunnostukset01.3.2013

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm


Virhon työllisyysprojekti on aloittanut vuoden 2013 virtavesikunnostukset kuljetusurien aurauksella ja kunnostusmateriaalien kuljetuksilla.

Virhon palkatulla työvoimalla kunnostustöitä suorittava työllisyysprojekti kunnostaa tänäkin vuonna perinteiseen tapaan Vantaanjoen- ja Karjaanjoen vesistöjä.

Työllisyysprojektia vetää iktyonomi Olli Toivonen. Työllisyysprojektiin palkataan n. 15 virtavesikunnostajaa, joista muodostetaan kolme työryhmää. Virtavesikunnostajat ovat työvoimatoimistoista palkattuja virtavesikunnostuksiin motivoituneita työttömiä työnhakijoita, jotka palkataan valtion työllistämisvaroilla, sekä harjoitteluaan suorittavia alan opiskelijoita.

Kunnostusmateriaalien rahoitusta on anottu kalastuskorttivaroista tukea myöntäviltä Uudenmaan- ja Hämeen ELY-keskusten kalatalousryhmiltä.

Viranomaisten ja vesialueiden omistajien antaman rahoituksen lisäksi virtavesikunnostuksissa tarvitaan myös Virhon omarahoitusta. Omarahoitusosuus on saatu pääosin kalamiesten lahjoituksina heidän järjestämiensä nettihuutokauppojen tuotoista. Kalamiesten lahjoitusvaroilla on hankittu myös talkookunnostusten materiaaleja. Nettihuutokauppoja ovat järjestäneet Kalamies.com (linkki viimeksi pidetyn huutokaupan ilmoitukseen täältä) ja Perhokalastajat.net (linkki viimeksi pidetyn huutokaupan ilmoitukseen täältä)-nettiportaalit.

Viime vuonna rahoitusta saatiin myös uudelta taholta, Rapala-rahastolta, joka myönsi Virhon Vantaanjoen kunnostuksiin merkittävän avustuksen. Rapala Oyj yhdessä Normark Suomi Oy:n kanssa haluaa omalta osaltaan tukea kalavesien kunnostustoimenpiteitä Rapala-rahastolla, jonka tarkoituksena on jakaa vuosittain apurahoja kalastusmahdollisuuksien kehittämiseen ja niihin liittyvän vapaaehtoistyön ja tutkimuksen tukemiseen.

Lisäksi Virhon jäsenet tekevät paljon talkootyötä virtavesikunnostusprojektin pyörittämiseksi.

Tänä vuonna Virho kunnostaa Vantaanjoen vesistössä ainakin seuraavia paikkoja:

- Selänojaa Hausjärvellä
- Epranojaa Riihimäellä
- Erkylänlukkojenpuroa Riihimäellä
- Palojokea Hyvinkäällä
- Palojokea Tuusulassa
- Pääuomaa Nukarinkoskella Nurmijärvellä

Kaikkiaan Vantaanjoen vesistöön rakennetaan tänä vuonna n. 500 m² kutusoraikkoja ja n. 150 m² poikaskivikoita, jotka voivat monista muuttujista riippuen tuottaa vastakuoriutuneita taimenen poikasia n. 20 000...50 000 kpl vuodessa.

Karjaanjoen vesistöön Virho rakentaa tänä vuonna kutusoraikkoja ja poikaskivikoita yhteensä n. 200 m².

Seuraavassa muutamia valokuvia kuljetusurien aurauksesta ja kunnostusmateriaalien kuljetuksesta kunnostuspaikoille:

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Kuljetusuran aurausta.


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Sora viedään maastoon niin pitkälle kuin kuorma-autolla pääsee.


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Myös poikaskivikkokivet viedään maastoon niin pitkälle kuin kuorma-autolla pääsee.


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Materiaaleja kuljetetaan syvemmälle maastoon traktorilla ja kauhakuormaajalla.


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Tästä soran kuljetus jatkuu keväällä kunnostettavaan uomaan kottikärryillä, köysiradalla tai ämpärillä.


Varsinainen kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentaminen aloitetaan huhtikuun puolivälissä niissä paikoissa, joissa ei ennestään ole kutusoraikkoja, eikä näin ollen myöskään hautumassa olevaa mätiä. Niillä alueilla, joissa on ennestään kutusoraikkoja, työt aloitetaan aikaisintaan kesäkuussa.

Virhon Vantaanjoella aiempina vuosina tekemistä kunnostuksista voi lukea täältä.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm


Teksti: Kari Stenholm
Valokuvat: Olli Toivonen ja Kari Stenholm